2022-10-05 GNORAnews

ΕΡΕΥΝΑ PULSE ΓΙΑ «CONFIDENTIAL» – Ποιες διαφημίσεις μας ενοχλούν στο διαδίκτυο και πόσο;

Σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν από έρευνα της Pulse που διενεργήθηκε για λογαριασμό του «Confidential» για το πώς αλληλεπιδρούν οι Κύπριοι με τις διαδικτυακές διαφημίσεις, αλλά και τον βαθμό ενόχλησης που τους προκαλούν, ανάλογα με τη θέση στην οποία προβάλλονται.

Σύμφωνα με την έρευνα της Pulse, ένας πολύ σημαντικός αριθμός Κυπρίων είτε έχουν ενεργοποιημένο το εργαλείο του Ad Block για να μην βλέπουν καθόλου διαδικτυακές διαφημίσεις, είτε σκέφτονται να το ενεργοποιήσουν. Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι Κύπριοι είναι φανατικοί του Facebook ειδικά και του διαδικτύου γενικότερα για την ενημέρωσή τους, ωστόσο μόλις ένας στους τρεις έχει ενεργοποιημένο το push notification για να λαμβάνει ειδοποιήσεις στο κινητό του από ενημερωτικές εφαρμογές.

Η έρευνα της Pulse έγινε την περίοδο 9-14 Ιουνίου, με δείγμα 600 ατόμων αποκαλύπτοντας επίσης άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία και για την αναγνωρισιμότητα των κυπριακών ενημερωτικών ιστοσελίδων και τον βαθμό εμπιστοσύνης σε αυτές. Η έρευνα διενεργήθηκε online, καλύπτοντας παγκύπρια αστικές και αγροτικές περιοχές, ενώ ακολουθήθηκε τυχαία δειγματοληψία με ποσοστώσεις σε φύλο, ηλικία και επαρχία.

Ποιες διαφημίσεις ενοχλούν;

Στους περισσότερους από εμάς έχει συμβεί να αντιδρούμε ενοχλημένοι σε μια διαφήμιση που κάλυψε ολόκληρη την οθόνη του κινητού μας ή μας πήρε, παρά τη θέλησή μας, σε άλλη ιστοσελίδα, ενώ προσπαθούσαμε να διαβάσουμε μια είδηση σε ενημερωτική ιστοσελίδα.

Φυσιολογικά τίθεται το ερώτημα κατά πόσο μια διαφήμιση μπορεί να πετύχει τον σκοπό της, αν τείνει να γίνεται ενοχλητική. Σύμφωνα με την έρευνα της Pulse, ποσοστό 78% δηλώνει ότι ενοχλείται πολύ από διαφημίσεις που αναδύονται ως νέο παράθυρο μπροστά στην είδηση, 16% ενοχλείται σε κάποιο βαθμό, 5% δεν ενοχλείται και τόσο, ενώ μόλις 1% δηλώνει ότι δεν ενοχλείται καθόλου. Μικρότερος είναι ο βαθμός ενόχλησης για διαδικτυακές διαφημίσεις που εμφανίζονται στο μέσο ή κατά τη διάρκεια ανάγνωσης του κειμένου μιας είδησης. Σε αυτή την περίπτωση ποσοστό 60% δηλώνει ότι ενοχλείται σε μεγάλο βαθμό, 29% σε κάποιο βαθμό, 9% δεν ενοχλείται και τόσο, ενώ 2% δεν ενοχλείται καθόλου. Ακόμη μικρότερη είναι η ενόχληση για διαφημίσεις που εμφανίζονται στην αρχή ενός κειμένου. Σε αυτές τις διαφημίσεις το ποσοστό που δηλώνει ότι ενοχλείται σε μεγάλο βαθμό περιορίζεται στο 36%, ποσοστό 33% δηλώνει ότι ενοχλείται σε κάποιο βαθμό, ποσοστό 26% ότι δεν ενοχλείται και τόσο, ενώ 6% δεν ενοχλούνται καθόλου. Για τις διαφημίσεις που εμφανίζονται ανάμεσα στους τίτλους των ειδήσεων, ποσοστό 42% δηλώνει ότι ενοχλείται σε μεγάλο βαθμό, ποσοστό 33% ενοχλείται σε κάποιο βαθμό, 20% δεν ενοχλείται και τόσο, ενώ 5% δεν ενοχλείται καθόλου.

39% με Ad Block

Στο ερώτημα ποια είναι τελικά η ιδανική διαφήμιση στο διαδίκτυο οι διαφημιστές θα απαντήσουν ότι καλύτερη διαφήμιση είναι αυτή που μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του ο αναγνώστης. Και ανακύπτει το ερώτημα, μήπως αυτό που ενοχλεί πετυχαίνει καλύτερα τον σκοπό της ανάκλησης;

Πάντως, υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία αναγνωστών που δεν θέλουν να βλέπουν διαφημίσεις κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ποσοστό 39% δήλωσαν ότι έχουν ενεργοποιημένο το εργαλείο Ad Block για να μην βλέπουν διαφημίσεις. Ποσοστό 49% των συμμετεχόντων, δηλαδή οι μισοί, δήλωσαν ότι δεν έχουν ενεργοποιημένο το συγκεκριμένο εργαλείο, όμως σκέφτονται να το ενεργοποιήσουν. Μόλις 13% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι δεν έχουν ενεργοποιημένο το συγκεκριμένο εργαλείο και δεν προτίθενται να το ενεργοποιήσουν.

3 στους 4 χωρίς push notifications

Ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν ιδιαίτερα στις μέρες μας τα διαδικτυακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για να προσελκύσουν αναγνώστες, είναι το push notification. Η αποστολή δηλαδή ειδοποίησης στους χρήστες ειδησεογραφικών εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα για μια έκτακτη ή σημαντική είδηση.

Είναι εντυπωσιακό, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ότι ποσοστό 76% δηλώνει ότι δεν έχει ενεργοποιημένα τα push notifications ενημερωτικού περιεχομένου. Μόλις 8% δηλώνει ότι ανοίγει τις περισσότερες φορές τα push notifications ενημερωτικού περιεχομένου, 13% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι το κάνουν κάποιες φορές, ενώ 3% ότι το κάνουν σπάνια.

Τουτέστιν, όπως προκύπτει, τρεις στους τέσσερις συμμετέχοντες στην έρευνα δεν έχουν ενεργοποιημένα τα push notifications ειδησεογραφικού περιεχομένου, ενώ με βάση τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (45+) και τα άτομα που δήλωσαν ότι επισκέφθηκαν ενημερωτικό portal κατά την προηγούμενη ημέρα, ανοίγουν για να διαβάσουν ειδήσεις μέσω push notification πιο συχνά από ό,τι οι υπόλοιπες ηλιακές ομάδες.

75% «ψηφίζει» Facebook

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα της Pulse ενισχύει την πεποίθηση ότι οι Κύπριοι είναι φανατικοί χρήστες του Facebook, με 3 στους 4 συμμετέχοντες στην έρευνα να δηλώνουν ότι χρησιμοποίησαν Facebook την προηγούμενη μέρα.

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα ποια ΜΚΔ ή ΜΜΕ επισκέφθηκαν την προηγούμενη μέρα, ποσοστό 75% απάντησε το Facebook, 60% το Youtube, 53% to Instagram, 51% δήλωσε ότι παρακολούθησε τηλεόραση, 48% δήλωσαν ότι επισκέφθηκαν κάποια ιστοσελίδα, 47% άκουσαν ραδιόφωνο, 40% παρακολούθησαν ειδήσεις στην τηλεόραση, 32% το Netflix, 28% διάβασαν online ενημερωτικό newsletter, 22% δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν streaming υπηρεσία (Spotify, Apple Music), 18% κάποιο ενημερωτικό application, 15% άλλη streaming πηγή (IPTV, Apple TV), μόλις 11% επισκέφθηκαν Twitter, 9% δήλωσαν ότι παρακολούθησαν την προηγούμενη κάποιο podcast, ενώ 6% διάβασαν εφημερίδα.

Σε ερώτηση ειδικά για τα Podcast, ποσοστό 2% δήλωσαν ότι παρακολουθούν καθημερινά, αρκετές ώρες τη μέρα, 5% καθημερινά, λίγες ώρες τη μέρα, ποσοστό 7% δήλωσαν ότι παρακολουθούν 3 με 5 φορές τη βδομάδα, 11% μία με δύο φορές τη βδομάδα, 21% δήλωσαν ότι παρακολουθούν αραιά, ενώ 53% ότι δεν παρακολουθούν Podcast ποτέ.

Αναγνωρισιμότητα και εμπιστοσύνη σε sites

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέρα από τα πιο πάνω, η έρευνα της Pulse για το «Confidential» περιλαμβάνει άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία για την αναγνωρισιμότητα, την επισκεψιμότητα και συγκεκριμένα τον βαθμό πιστότητας και εμπιστοσύνης των αναγνωστών σε κάθε ενημερωτική ιστοσελίδα. Ακόμη, η έρευνα αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο διασυνδέουν οι αναγνώστες το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας με τις διαφημίσεις που περιλαμβάνει, καθώς και τις πιθανότητες να ανοίξουν μια διαφήμιση που φθάνει κοντά τους σε ειδήσεις που εστάλησαν από ενημερωτικές εφαρμογές μέσω push notification ή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Επιπρόσθετα, η έρευνα αναδεικνύει τα δημοφιλέστερα Podcast.


Φίλοι, η καλύτερη διαφήμιση!

Παλαιότερη έρευνα της Pulse, επίσης διαδικτυακή, με δείγμα 607 ατόμων, κατέδειξε ότι υπάρχουν έξι βασικές κατηγορίες ως προς την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι Κύπριοι στις διάφορες πηγές διαφήμισης. Στην πρώτη κατηγορία, σε ποσοστό 87% είναι οι συστάσεις από φίλους. Στη δεύτερη κατηγορία εντοπίζονται όσοι δήλωσαν σε ποσοστό 70% ότι εμπιστεύονται τις επώνυμες ιστοσελίδες μαρκών και 67% τις αξιολογήσεις αναγνωστών στο διαδίκτυο. Στην τρίτη κατηγορία εντοπίζονται όσοι εμπιστεύονται άρθρα σχετικά με μάρκες (54%), τις διαφημίσεις στο ραδιόφωνο (52%) και τις διαφημίσεις στην τηλεόραση (52%). Στην τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνονται όσοι εμπιστεύονται την τηλεοπτική τοποθέτηση μαρκών (46%), τις πινακίδες στους δρόμους (44%), τις διαφημίσεις σε περιοδικά (44%), τις χορηγίες εταιρειών για μάρκες (44%), τις διαφημίσεις σε εφημερίδες (43%). Στην πέμπτη κατηγορία εντοπίζονται τα emails μαρκών (34%), οι διαφημίσεις σε μηχανές αναζήτησης διαδικτύου (33%) και οι διαφημίσεις στα ΜΚΔ. Στην έκτη κατηγορία εντοπίζονται οι διαφημίσεις σε κινητά και tablets (29%), οι διαφημίσεις σε μηνύματα στο κινητό (28%), οι influencers (26%) και τα διαφημιστικά banners (23%). Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το χιούμορ είναι το είδος της διαφήμισης που κεντρίζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ποσοστό 51%.


Tης Κατερίνας Ζορμπά – Senior Communication Consultant στη ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας

Το άρθρο φιλοξενήθηκε στο 15ο τεύχος του ΓΝΩΡΑ Confidential.

  • Share:
Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας του ΓΝΩΡΑ Confidential για να λαμβάνετε πρώτοι το μηνιαίο Newsletter.

Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση της εγγραφής σας. Παρακαλούμε προσπάθηστε ξανά
Η εγγραφή σας έχει αποθηκευτεί. Ευχαριστούμε!

Εγγραφή στο ΓΝΩΡΑ Confidential